ЗА НАС

ИНОВА СИСТЕМ ООД е обещаваща компания в областта на интеграцията. Ние се концентрираме върху развитието на IT-бизнеса и пазара на услугите.

Нашата дейност се състои от: системна интеграция,, поддържане на международното сътрудничество между различни фирми, създаване и внедряване на иновативни услуги и решения за комплексни системи.

system-integration
системна интеграция
international cooperation
международното сътрудничество
creation and implementation
създаване и внедряване

НАШИТЕ УСЛУГИ

Информационна сигурност

Информация, това е най-ценният актив на клиента, който трябва да се защити. Затова ние предлагаме пълна гама услуги за информационна сигурност, включително защита на поверителност, интегритет и достъпност на данните.

IT-Инфраструктура

Създаването на IT-инфраструктура има за цел да направи така, че потребителят да се чувства сигурно и удобно. Други предимства на подхода за бизнес интеграция, са както следва: значително намаление на разходите, ефективно повишаване на производителността, пълно съответствие с днешните изисквания на бизнеса.

IT – консултиране

Ние се придържаме към опита и миналото на клиента за да му предоставим възможно най-добрата услуга. Задълбоченото аналитично проучване ни помага да открием и приложим най-подходящите IT-решения, за да може клиентът да повиши своята производителност.

Персонализирано софтуерно развитие

INOVA SYSTEMS LTD. винаги обръща внимание на уникалните черти на клиента за да отговори на целите на проекта. Ние адаптираме стандартните решения на широко известни марки като Oracle, Microsoft, SAP и т.н. и ги приспособяваме за интеграция към специфични бизнес области. За да стигнем до върха в развитието на персонализирани софтуерни решения и бизнес интелигентност, ние работим усилено върху креативността като бизнес инструмент за повишаване на мобилността, ефективността и печалбата.

Управление на фирмена информация

Под Управление на фирмена информация /УФИ/се разбира съхранение и управление на корпоративни данни. Нашите УФИ-базирани решения подпомагат събирането и структурирането на цялата информация, отнасяща се до всяка отделна организация/включително документи на електронни и хартиени носители/. Този начин на управление на базата данни е лесен и ефективен.

Системи за наблюдение

INOVA SYSTEMS LTD. Е постоянно във връзка с последните технологични решения в областта на сигурността. Ние винаги актуализираме познанията си за пазарна сигурност и вграждаме най-добрите софтуерни и технологични иновации при желание на клиента. Изпълнението стъпка по стъпка прави интегрирането лесно и клиентите – доволни.

В помощ на клиента

Нашият екип, който отговаря за обслужването на клиентите, е на разположение по 24 часа 7 дни от седмицата, за да отговаря на вашите въпроси и да предлага съдействие.

НАШИЯТ ЕКИП

Нашият екип се състои от професионалисти с повече от 20 години опит в IT-проекти от голям мащаб. Нашите професионалисти са сертифицирани от такива компании като : Cisco, Oracle, Microsoft, RHEL и т.н. Те имат опит в инсталирането на всички нива на MAN или WAN мрежи.

Ние имаме опит в областта на системното инженерство, включително центрове за данни, сървърни платформи и разработване на софтуер и / или неговото инсталиране. Ние също така участваме в проектиране, изпълнение на процесите и поддръжка на системите за автоматизация.

oracle
cisco
redhat
microsoft
experience
20 години
опит
certificated workers
Сертифицирани
работници
designing and implementation
Проектиранe и
внедряване

УМЕНИЯ

Като се вземе предвид опитността на нашия екип, ние сме в състояние да развиваме и прилагаме огромен брой решения относно: системи за сигурност и видеонаблюдение, мултимедийни системи, системи за обработка на електронни документи, командни и контролни центрове, информационни центрове.

Ние ценим нуждите на нашите потребители и се грижим за пълното им удовлетворяване, още повече, запазваме поверителност относно информацията за проектите на нашите партньори.

Системи за сигурност и наблюдение
Мултимедийни системи
системи за обработка на електронни документи
Командни и контролни центрове
Центрове за данни